تازه های کتابخانه

سرودهای ملی کشورهای جهان

 • نویسنده: آزاده پویان - 1358؛تدوین و آوانگاری پویان آزاده
 • ناشر: جهاد دانشگاهی استان سمنان
 • سال نشر: 1380
 • موضوع: ; سرودهای ملی و انقلابی - پارتیسیون

ببخشید! این کتاب من است

 • نویسنده: لارن چایلد؛ترجمه ی مهتاب یعقوبی
 • ناشر: منظومه خرد، ماهک
 • سال نشر: 1390
 • مترجم: مترجم: یعقوبی
 • موضوع: ; داستان های کودکان (انگلیسی)

سرک کشیدن زیر پوست شهر

 • نویسنده: نویسنده استر پورتر؛تصویرگر آندره لوزانو, مترجم امیر طاهری
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: لوزانو, مترجم: طاهری
 • موضوع: ; ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌

نه، من برنده شدم

 • نویسنده: لارن چایلد؛ترجمه ی مهتاب یعقوبی
 • ناشر: منظومه خرد، ماهک
 • سال نشر: 1391
 • مترجم: مترجم: یعقوبی
 • موضوع: ; داستان های کودکان (انگلیسی)

ریاضی پایه‌ی‌ نهم(دوره‌ی اول متوسطه)

 • نویسنده: داریوش دارابی، رضا آقا علی طاری، عطیه کوچکی
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر: 1394
 • مترجم: نویسنده همکار: کوچکی, نویسنده همکار: آقا علی طاری
 • موضوع: ; ریاضیات راهنمای آموزشی(متوسطه)

داگلی بغلی به مدرسه ی کوچولوها می رود

 • نویسنده: نویسنده و تصویرگر دیوید ملینگ؛مترجم نسرین ابراهیمی لویه
 • ناشر: مبتکران، کتاب های میچکا
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: مترجم: ابراهیمی لویه
 • موضوع: ; خرس ها -- داستان

می‌خواهم از درخت‌ها مراقبت کنم

 • نویسنده: لارن چایلد؛ترجمه ی مهتاب یعقوبی
 • ناشر: منظومه خرد، ماهک
 • سال نشر: 1392
 • مترجم: مترجم: یعقوبی
 • موضوع: ; داستان های کودکان (انگلیسی)

فارسی پایه ی نهم (دوره ی اول متوسطه)

 • نویسنده: مریم کاظمی میقانی
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر:
 • موضوع: ; فارسی -- ‏‫پرسش‌ها و پاسخ‌ها (متوسطه)‬‬

گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر (‎ICDL - XP)‍: مه‍ارت‌ اول‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • نویسنده: م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ م‍ج‍ی‍د س‍ب‍زع‍ل‍ی‌گ‍ل‌، ع‍ل‍ی‌ م‍وس‍وی‌؛گ‍روه‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ه‍ارت‌ (گام‌)
 • ناشر: صفار, اشراقی
 • سال نشر: 1383
 • موضوع: ; تکنولوژی اطلاعات

روشنفکران ایرانی و غرب

 • نویسنده: بروجردی مهرزاد؛تالیف مهرزاد بروجردی; ترجمه جمشید شیرازی
 • ناشر: نشر و پژوهش فرزان روز
 • سال نشر: 1378
 • موضوع: ; ایران - زندگی فرهنگی - قرن 14 روشنفکران - ایران