لیست بسته های پشنهادی کتاب

  • رده سنی: همه تاریخ: 1398/11/1 حدیث انقلاب: بسته مطالعاتی انقلاب اسلامی
    حدیث انقلاب: بسته مطالعاتی انقلاب اسلامی
    در این بسته مطالعاتی، منابع معتبر در حوزه انقلاب اسلامی به تفکیک گروه های کودک و نوجوان، فرهیختگان، عموم مردم، دانشجویان و بزرگسالان معرفی شده است.

    کلمات کلیدی: #انقلاب #حدیث


صفحه 1 از 1